งาน Part Time เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รับสมัครพนักงาน 50 อัตตรา


งาน Part Time เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รับสมัครพนักงาน 50 อัตตรา
เว็บหางาน จาก บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจทางด้านโรงภาพยนตร์ โบว์ลิ่งและบันเทิง ต้องการเปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพื้นที่ พนักงานบริการประจำเทศกาล Beer Garden พนักงาน Part-Time และอีกมากมาย นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพิ่มเติมรายละเอียด รับสมัครงาน Part time เมเจอร์ได้ที่นี่เลยคะ เรานำข้อมูลมาฝากเรียบร้อยแล้ว
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รับสมัครพนักงานกว่า 50 อัตรา บัดนี้เป็นต้นไป
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รับสมัครพนักงานกว่า 50 อัตรา บัดนี้เป็นต้นไป
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รับสมัครพนักงานกว่า 50 อัตรา
รับสมัครพนักงานกว่า 50 อัตรา รับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจทางด้านโรงภาพยนตร์ โบว์ลิ่งและบันเทิง ต้องการเปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพื้นที่ พนักงานบริการประจำเทศกาล Beer Garden พนักงาน Part-Time เจ้าหน้าที่ธุรการ การเงิน ผู้จัดการแผนกตรวจสอบ และอีกมากมาย นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพื้นที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รับสมัครพนักงานกว่า 50 อัตรา
 • - เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • – บุคลิกหน้าตาดี
 • – มีประสบการณ์ตรงในสายงานการขายพื้นที่เช่า เช่น ศูนย์การค้า หรือในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • – มีความคล่องตัว มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
2. พนักงานบริการประจำเทศกาล Beer Garden รัชโยธิน อเวนิว ไม่จำกัดอัตรา เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รับสมัครพนักงานกว่า 50 อัตรา
 • - เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.6
 • – บุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ
 • – สะดวกทำงานช่วงเวลา 16.00 – 02.00 น. ณ รัชโยธินอเวนิว
 • – อัตราค่าจ้าง 270 บาทต่อวัน ไม่รวมรายได้อื่น ๆ
3. พนักงาน Part-Time ประจำฝ่ายโรงภาพยนตร์ สาขากำแพงเพชร 20 อัตรา เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รับสมัครพนักงานกว่า 50 อัตรา
 • - เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.3 ขึ้นไป หรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับอุดมศึกษา อายุ 18-25 ปี
 • – บุคลิกดี มีใจรักงานบริการ มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. ยิ้มแย้มแจ่มใส คล่องแคล่ว
 • – มีเวลาทำงานสัปดาห์ละ 4-6 วัน วันละ 4–7ชั่วโมง
 • – สามารถเข้างานเป็นกะและเลิกงานดึกได้
 • – มีความสะดวกในการเดินทาง
4. เจ้าหน้าที่ธุรการ การเงิน ประจำสาขารัชโยธิน แฟชั่นไอส์แลนด์, เอสพลานาด รัชดาฯ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รับสมัครพนักงานกว่า 50 อัตรา
 • - เพศหญิง อายุ 25-30 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • – บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีไหวพริบ มีความละเอียดรอบคอบ
 • – มีประสบการณ์ในสายงานประมาณ 2 ปี
 • – สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft ได้ดี
5. ช่างประจำแผนกห้องฉาย สาขากำแพงเพชร 3 อัตรา เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รับสมัครพนักงานกว่า 50 อัตรา
 • - เพศชาย อายุ 22-27 ปี ไม่มีภาระทางการทหาร วุฒิ ปวช.- ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
 • – บุคลิกดี มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • – สามารถเข้างานเป็นกะ และเลิกงานดึกได้ มีความสะดวกในการเดินทาง
 • -ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีความขยัน อดทน พร้อมเรียนรู้งาน
6. Local Area Marketing (เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล) 10 อัตรา เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รับสมัครพนักงานกว่า 50 อัตรา
 • - เพศชาย/หญิง อายุ 26-30 ปี วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • – มีประสบการณ์ในสายงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี ในด้านการวางแผนการตลาด และสร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ ในกลุ่มธุรกิจบันเทิงและใกล้เคียง
 • – บุคลิกดี คล่องแคล่ว มีความคิดสร้างสรรค์
 • – สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
7. ผู้จัดการแผนกตรวจสอบ (Internal Audit Manager) เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รับสมัครพนักงานกว่า 50 อัตรา
 • - เพศชาย/หญิง อายุ 27-30 ปี วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • – มีประสบการณ์ในสายงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • – มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการบริหารการตรวจสอบ การวางแผนงานและการวิเคราะห์ และการจัดทำข้อมูล
 • – มีปฏิภาณไหวพริบ มีความสามารถในการวินิจฉัยและตัดสินปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

8. เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายตรวจสอบ (Internal Audit) 2 อัตรา เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รับสมัครพนักงานกว่า 50 อัตรา
 • - เพศชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • – มีประสบการณ์ในสายงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • – มีความรู้ความสามารถในการปรับใช้มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
 • – มีความสามารถในการสื่อสาร การวิเคราะห์และการประเมินผล
 • – มีความอดทน หนักแน่น มีปฏิภาณไหวพริบ มีความสามารถที่จะวินิจฉัยและตัดสินปัญหาต่าง ๆ

9. ผู้จัดการสาขา ฝายโรงภาพยนตร์และเมเจอร์โบว์ล (ประจำกรุงเทพฯและต่างจังหวัด) 10 อัตรา เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รับสมัครพนักงานกว่า 50 อัตรา
 • - เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การโรงแรม หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • – มีประสบการณ์บริหารงานในธุรกิจ โรงแรม ร้านอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ด ร้านอาหาร ฯลฯ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • – บุคลิกดี มีภาวะผู้นำ มีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน
 • – สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
 • – สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี และมีทักษะในการนำเสนอ

วิธีการรับสมัคร เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รับสมัครพนักงานกว่า 50 อัตรา
สนใจติดต่อได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) 1839-1839/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 โทร. O-2511-5300 ต่อ 223 แฟกซ์ 0-2511-5819 E-mail: rattima@majorcineplex.com
Website: www.thejobparttime.com

0 ความคิดเห็น:

สวัสดีครับเพื่อน ๆ สำหรับท่านใดที่กำลังมองหางาน part time วันนี้ทาง Admin มีข้อมูลดี ๆ มาแนะนำเพื่อน ๆ ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล ทางเว็บไซต์ของเราได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องด้วยบุคลากรมืออาชีพในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ทางเว็บไซต์ของเราจะเน้นเป็นพิเศษในเรื่องของงานทำที่บ้าน เหมาะมากสำหรับท่านใดที่ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับบ้าน หลายคนก็ต้องมองหาอะไรทำเป็นพิเศษอยู่แล้วทาง Admin ได้มองเห็นถึงความสำคัญของผู้คนกลุ่มนี้ โดยจะเน้นไปในเรื่องของงานฝีมือ เพราะมีความเชื่อลึก ๆ ว่าเพื่อน ๆ จะสามารถนำไปต่อยอด เพื่อสร้างเป็นเงินในช่วงเวลาที่อยู่บ้าน ทุกวันนี้เว็บไซต์ของเราได้มีข้อมูลงานเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มว่าจะโตขึ้นในทุก ๆ เนื่องด้วยเว็บไซต์ของเรามีข้อมูลงานที่หนาแน่นบวกกับมีผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน website ของเราไม่ได้มีเพียงแต่ประเภทที่จะต้องใช้ฝีมือในการทำเท่านั้น ยังคงมีอีกหลากหลายแนวทางที่จะวางต่อไปข้างหน้า รวมไปถึงรายได้เสริม ที่เป็นสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของที่เหลือใช้แล้วมาสร้างเป็นเงินได้ด้วยการใช้เวลาอันน้อยนิดในเวลาว่างของเรา แต่ถ้าสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่กำลังเรียนหนังสืออยู่ ยังไม่มีวุฒิการศึกษาปริญญา ก็ยังคงมองหางานพาร์ทไทม์ ที่ทำคู่กับการเรียน ทางเรายินดีเป็นอย่างสูงที่มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของน้อง ๆ ทุกคน นักศึกษาอีกหลายคนยังไงมีรายได้จากทางบ้าน Admin แนะนำนะครับในช่วงเวลาที่ปิดเทอมให้น้อง ๆ ลองไปสมัครทำกันดู ส่วนใหญ่งานที่ว่าก็จะอยู่ตามห้างทั่วไป หรือหาอะไรทำก็ได้ที่เค้าจ่ายให้เราเป็นรายวัน ถ้าตามภาษาอังกฤษจะเรียกว่างานนอกเวลา นั่นก็หมายความว่าการทำงาน part time นั่นก็คือการที่จะต้องทำนอกเวลาหรือทำในเวลาว่าง เช่น ในช่วงปิดเทอมหรือในช่วงหลังเลิกเรียนเป็นต้น สำหรับผมถ้าจะแนะนำน้อง ๆ นะครับ ถ้าคิดที่จะทำงานนะครับ เราควรไปสมัครด้วยตนเอง เตรียมเครื่องมือให้พร้อม และต้องมีเวลาว่างจริง ๆ ที่จะไปทำให้กับทางบริษัทของเขาอย่างน้อย 2 เดือนในช่วงเวลาที่เรามีเวลาก็คงจะได้ประสบการณ์อะไรกลับมาบ้าง สำหรับเพื่อน ๆ หลายคนมองหาอะไรมากว่าที่จะต้องไปทำงานตามกรอบและคิดที่จะมอง ในช่วงเวลาที่เลิกงานหรือต้องการที่จะรับ JOB ในช่วงเวลาว่าง ใน website ของเรามีงานประเภทงานฝีมือ เย็บปัก ถักร้อย งานเหล่านี้เหมาะสำหรับคนว่างงานหรือแม่บ้านทั่วไป และท่านใดที่สนใจทำงานก็สามารถอ่านรายละเอียดได้ข้างในเว็บไซต์ได้เลยครับ บางอาชีพอาจจะต้องใช้ความสามารถส่วนตัว บางงานก็ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเราถ้าพูดถึงงาน part time อันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์อะไรเลยแค่ใช้ใจเข้าสู้ ทางทีมงานขอบคุณและยินดีเป็นอย่างยิ่งได้มีโอกาสได้หยิบยื่นโอกาสดี ๆ ให้กับทุกคนสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดี สวัสดีครับ.